Provoz v továrnách

Úklid provozu v továrních halách je velmi specifický. Často probíhá za plného či upraveného provozu. Pro dosažení maximální čistoty, kombinujeme úklid průmyslových hal ještě s výškovými pracemi. Dostaneme se tak do všech hůře přístupných prostor. Výškové práce nám navíc při úklidu průmyslových hal dovolují čištění všech ostatních částí strojového vybavení, příhrad s technologickým vedením a všech ostatních součástí s ohledem na jejich provozní funkčnost během prováděných prací, luxování nosníků a rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky a dalších rozvodů, které se v těchto provozech běžně vyskytují. Úklid průmyslových hal spolu s výškovými pracemi nabízí dokonalé vyčištění všech prostor a zákoutí.

Naše výhody

  • dlouholeté zkušenosti při montážních a úklidových pracích v různých provozech
  • kvalita provedené práce
  • individuální přístup ve spolupráci s Vašimi techniky
  • profesionalita zaměstnanců naší firmy
  • široká nabídka služeb a jejich univerzální použitelnost ve Vašem závodě
  • použití vlastní plošiny a všech ostatních potřebných zařízení (lešení apod.)
  • všechny vlastní doprovodné prostředky jako jsou nádoby na odpad, ochranné pomůcky, vybavení pro práce výškách atd.
  • moderní úklidová technika
  • dodržování pravidel BOZP a PO