Deratizace – DDD a ionizace

Deratizace – DDD a ionizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanůmyšíkřečků) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné přírodě. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.

Rozdělení procesu deratizace z hlediska rozsahu a četnosti provádění:

  • Jednorázová ohnisková
v místech největšího výskytu hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, je však krátkodobý.
  • Pravidelná ohnisková
ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně – jaro, podzim, u zemědělských a potravinářských zařízení čtyřikrát do roka se zpětnou kontrolou a doplněním nástrah.
  • Celoplošná
ochrana většího území (město, obec, sídliště, průmyslové a skladové areály). Nejvhodnější obdobím k provádění je jaro a podzim. Deratizace obvykle vyžaduje spolupráci místního správce kanalizační sítě.